Algemeen priesterschap thema Lekenforum

Het Internationaal Oud-Katholiek Lekenforum 2007 vindt plaats van 1 tot 5 augustus in Strakonice in Zuid-Bohemen. Strakonice ligt aan de weg tussen Praag en Passau. Het thema zal zijn: Algemeen priesterschap. Het algemeen priesterschap op grond van de doop heeft niets te maken met concurrentie met de ambten, maar met de opdracht tot een priesterlijke levenswijze.
Hoe probeer ik persoonlijk het evangelie in de wereld uit te dragen – als leek!

Petrus zegt in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 9: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

In aansluiting op het Lekenforum van 2006 waarin het getuige zijn centraal stond, buigt het forum zich nu over het thema van het algemeen priesterschap van alle gedoopten.

Het Lekenforum is een initiatief uit 1991 en beoogt om binnen de Unie van Utrecht ook dwarsverbindingen te leggen tussen leken, naast de Internationale O.K.Bisschoppenconferentie en de al veel langer bestaande Internationale Theologenconferentie en daarmee het synodale element binnen de Unie te versterken. De afvaardiging uit Nederland is dit maal bescheiden, er zijn vier deelnemers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 juli 2007