Brainstormen over & zingen voor ‘Jorwert’

In september gaat de parochie Groningen het derde jaar in met de oud-katholieke eucharistievieringen in Jorwert en start voor het tweede jaar met gespreksavonden. Tijdens één van de gespreksavonden ontstond het idee om  te brainstormen hoe verder te gaan met de oud-katholieke activiteiten in Friesland. Wat is goed, wat kan beter of anders of meer?

De werkgroep Friesland wil met een groter aantal mensen hierover van gedachten te wisselen op zaterdag 15 september a.s.  Hoe groter het draagvlak voor nieuwe initiatieven, hoe beter.  En … hoe meer zielen hoe meer vreugde én ideeën. Al wandelend te bespreken in het bospark van Tytsjerk.

Van de gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om een nieuwe mis in te studeren. De kerk in Tytsjerk mag daarvoor gebruikt worden. Klaas de Jong zal het orgel bespelen.

Na het brainstormen en zingen blijft de groep nog samen voor een eenvoudige maaltijd. 

Een gespreksavond over de oud-katholieke liturgie
vindt plaats op dinsdag 18 september om 19.30 uur in de sacristie van de kerk in Jorwert
Wat steeds weer blijkt, is dat de oud-katholieke liturgie aanleiding geeft tot het uitwisselen van interessante en persoonlijke gedachten over God, geloof en kerk.
Elke gespreksavond wordt afgesloten met een kort avondgebed in de kerk.

Bron: Nieuwsbrief parochie
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 september 2007