Meer (amateur)kunst op Open Monumentendag

Dit weekend en met name zaterdag 8 september zijn weer vele vrijwilligers in touw om kerken en andere monumenten open te stellen, uitleg te geven en rondleidingen te verzorgen. Veel oud-katholieke kerkgebouwen zijn het bezichtigen meer dan waard en zijn dan ook open op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Nog geen plannen voor het weekend? Bezoek eens een kerk in een naburige stad of gewoon de kerk om de hoek. Vaak heel verrassend.

Een complete lijst van open monumenten is hier te vinden, naast allerlei bijzonderheden. De monumenten van de 20e eeuw staat centraal op deze Open Monumentendag.

Tientallen comités Open Monumentendag zijn dit jaar contacten aangegaan met lokale kunstenaars en kunstenaarsverenigingen, om tentoonstellingen in en rondom de monumenten te realiseren. Dit heeft geresulteerd in een lange lijst van meer dan vijftig verschillende kunstpresentaties verspreid over het hele land.
Kunst is in staat om náast de historische betekenis van de monumenten ook de emotionele waarde er van uit te drukken. Middels de artistieke kijk worden telkens nieuwe aspecten van schoonheid en kwaliteit ontdekt. Zowel de architectuur als de details, zowel de oude geschiedenis als het hedendaags gebruik van de bouwwerken inspireren tot schilderijen, foto’s en zelfs sculpturen.
Amateurkunstverenigingen, schoolklassen, kunstenaarscollectieven en plaatselijk werkende beroepskunstenaars exposeren tijdens de Open Monumentendag de resultaten van hun inspanning, waarmee zij hun betrokkenheid bij het gebouwde erfgoed onderstrepen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 september 2007