Aartsbisschoppen en wetenschap

 

Het kloeke rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de religie in het openbare domein vormde een van de onderwerpen van het gesprek, dat aartsbisschop Joris vandaag had te Amersfoort met zijn rooms-katholieke ambtsgenoot Adrianus Kardinaal Simonis.
De situatie van de kerken in Nederland is aan verandering onderhevig en de kardinaal kan met zijn lange ervaring de nodige kanttekeningen plaatsen bij de kerkgeschiedenis van de laatste dertig jaar.

Het is een goed gebruik dat de beide aartsbisschoppen elkaar jaarlijks treffen, de beide Kapittels hebben een tweejarig overleg, dat volgende week zal plaats vinden. Voor de kardinaal was het zijn laatste bezoek aan Amersfoort voor zijn emeritaat. Kardinaal Simonis neemt op 8 december a.s. afscheid.
De kardinaal was vergezeld van hulpbisschop G.de Korte en vicaris-generaal P.Rentinck. Aartsbisschop Joris had pastoor J.v.d.Steen als gesprekspartner en adviseur uitgenodigd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 november 2007