Opnieuw twee winnaars Glazemaker bokaal

Aan het slot van de synodezitting van vandaag te Hilversum, werd opnieuw tweemaal de Glazemaker bokaal uitgereikt.

De prijs ter stimulering van vrijwilligers, die zich bezig houden met de communicatie (parochieblad, website e.d.) is in 2000 ingesteld door mgr.A.J.Glazemaker bij zijn afscheid als aartsbisschop.
De bokaal zelf is een glassculptuur en aan de toekenning is tevens een bescheiden geldbedrag verbonden.

Vandaag kende de jury de prijs tweemaal toe en wel aan het parochieblad Samen Kerk Zijn van de Utrechtse parochie en aan de parochie IJmuiden-Engelmundus voor de wijze waarop zij de jubileumviering in de markt had gezet.
Uit het juryrapport:

…een goed voorbeeld is het parochieblad van Utrecht, dat er altijd verzorgd uitziet, de noodzakelijke en meer informatie verschaft, een heldere indeling heeft, prettig leest en is voorzien van een aansprekend inleidend woord.
Er is wat weinig kleur aan, maar de illustraties nemen toe. Een constante kwaliteit.

De parochie IJmuiden-Engelmundus heeft kans gezien bij de viering van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw niet alleen de eigen parochie te betrekken, maar ook de lokale samenleving, en niet te schrikken voor het leggen van concrete contacten met andere media dan het eigen parochieblad. Het jubileum was breed opgezet met een mooie afwisseling van feest en inhoud, van concerten tot televisiegesprekken over kerk en wereld.
De parochie sluit daarmee aan op de aanbevelingen van de in februari vorig jaar gehouden informatiebijeenkomst over het maken van een communicatieplan, waarin niet alleen interne activiteiten, maar ook andere media een rol spelen. Zo iets is alleen mogelijk bij een enthousiaste inzet van een brede groep vrijwilligers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 november 2007