Doedag

Geloofsoverdracht is een onderwerp, waarin de kerk de laatste jaren veel heeft geinvesteerd.

Er werd enkele jaren geleden eigen materiaal ontwikkeld ter aanvulling op de basis-catechese en voor de vormselcatechese.
Ook draaiden er twee cursussen tot opleiding van parochie-catecheten. Deze catecheten worden geacht om samen met de pastoor van de parochie de catechese te kunnen verzorgen.

Als praktische ondersteuning voor iedereen die catechese geeft, heeft de Commissie voor de Catechese opnieuw een landelijke Doedag catechese georganiseerd op zaterdag 2 februari a.s.
Het is een praktische dag geschikt voor iedereen die catechese geeft, pastoor en catecheet.
Er wordt aandacht besteed aan het werken met het materiaal: de basiscatechese en Kabaal en Verhaal.

Op het programma staan workshops onder leiding van Jan Jager over:
1. Hoe kom je van het materiaal tot een catecheseles?
2. Werkvormen: Het groepsgesprek met tieners

Tijd: van 10.00 tot 15.30 uur
Locatie: Gebouw van de O.R.K.A.  Mariahoek te Utrecht (GEWIJZIGD !!)
Inlichtingen: Remco Robinson

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 januari 2008