Zangers nog steeds welkom

Herhaald bericht

Wanneer op 29 juni a.s. de Grote of Sint Bavokerk te Haarlem opnieuw volloopt met oud-katholieken voor de bisschopswijding van de nieuwe bisschop van Haarlem, klinkt daar het geluid op van een koor, dat speciaal voor die gelegenheid is samen gesteld.

Het leek de elect-bisschop Dirk Jan Schoon een aardig idee om alle zanglustige koorleden uit het land in de gelegenheid te stellen samen te werken in een eenmalig projectkoor.

Er zijn al twee repetities vastgelegd en wel op
donderdag 12 juni van 20.00-22.00 uur in de Engelmunduskerk te IJmuiden
en op zondag 22 juni van 14.30-16.30 uur in de Oud-Katholieke kerk aan de Ruysdaelstraat te Amsterdam.

Belangstellenden kunnen zich via de parochiekoren in de parochies aanmelden of een mailtje sturen naar het Bisschoppelijk Bureau, voorwaarde voor deelname is wel dat de beide repetities worden meegemaakt. Het projectkoor zal onder leiding staan van Jan Hallebeek.

Een unieke kans om samen te zingen bij een bijzondere gebeurtenis.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juni 2008