Bach-Cantatediensten in Kathedraal

De parochie Utrecht gaat ook in het nieuwe jaar door met de Bach-Cantatediensten op de zondagavond.
In het voetspoor van de grote meester wordt het kerkelijk jaar gevolgd.
De laatste cantatedienst van dit jaar komende zondag 21 december om 20.00 uur.
De uitvoering duurt globaal één uur.

Het koorgezelschap “I Buoni Antichi”  geeft samen met de pastores leiding aan deze diensten.

U bent van harte welkom!

Zondag 21 december 2008
“Bereite die Wege, bereitet die Bahn” BWV 132

Zondag 18 januari 2009
“Ach Gott, wie manches Herzeleid”, BWV 3

Zondag 15 februari 2009
“Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt”, BWV 18

Zondag 15 maart 2009
“Widerstehe doch der Sünde”, BWV 54

Zondag 19 april 2009
“Am Abend aber desselbigen Sabbats”, BWV 42

Zondag 17 mei 2009
“Wahrlich, wahrlich ich sage euch”, BWV 86

Zondag 21 juni 2009
“Die Himmel erzählen die Ehre Gottes”, BWV 76

Zie ook de  www.cultuur-okkn.nl

Bron: Website parochie Utrecht
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 december 2008