Lezingenserie over filosofie in Utrecht

In het winterseizoen organiseert de Oud-Katholieke Parochie van Ste. Gertrudis een lezingenserie over filosofie.

Het thema van de serie is:
‘Geloven in filosofie’.

Er zal aandacht worden besteed aan diverse denkers die allen een bijzondere band hebben met het joodse of christelijke geloof. Verder zijn deze denkers echte filosofen, dus mensen die geloven in de kracht van filosofie. Vaak wordt gesteld dat kritisch, zelfstandig denken en geloof, spiritualiteit niet samen kunnen gaan. Deze denkers zijn een andere mening toegedaan. Maar zij gaan wel op hun geheel eigen wijze om met de traditie waarin ze staan. De één gaat bovendien veel verder in het leggen van eigen accenten in die traditie dan de ander. Toch kunnen deze denkers wellicht juist daarom een inspirerend voorbeeld zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in filosofie en daarnaast menen dat dit niet in tegenstelling hoeft te staan tot spiritualiteit en geloof.

Woensdag 21 januari 2009
Dr. Theo de Wit is universitair docent filosofie van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg (UvT). Hij geeft een lezing over de katholieke filosoof Herman De Dijn. Professor Herman De Dijn is nog voor enkele maanden hoogleraar in Leuven en publiceerde o.a. veel over religieuze gevoelens, Spinoza en Hume.

Woensdag 25 februari 2009
Dr. Ruud Welten is universitair docent filosofie van de faculteit geesteswetenschappen van de UvT. Hij geeft een inleiding over de franse filosoof  Michel Henry. Dit is een wat minder bekende filosoof, maar niet minder interessant. Hij heeft een het boek ‘Ik ben de waarheid: naar een filosofie van het Christendom geschreven’. Meister Eckhart is één van zijn inspiratiebronnen.

Woensdag 25 maart 2009
Dr. Rico Sneller universitair docent filosofie aan de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, afdeling godsdienstwetenschappen. Hij zal spreken over de bekende joodse filosoof Martin Buber. Deze schreef o.a. het bekende boek ‘Ik en Jij’.

De avonden worden gehouden in het zalencentrum In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. www.indedriehoek.nl voor een routebeschrijving.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is dan koffie en thee.
De avond begint om 20.00 en eindigt om 22.00 uur.

Alleen op woensdag 25 februari 2009 zal de aanvangstijd 20.30 uur zijn.

Er zullen t.z.t. op de site: http://www.cultuur-okkn.nl/ teksten te vinden zijn die een voorbereiding bieden op de avond. Het lezen van de teksten is niet verplicht, maar wel aan te bevelen. Om 20.00 uur wordt begonnen met een lezing, vervolgens een koffiepauze. Het tweede deel van de avond zal bestaan uit een plenaire gedachtewisseling tussen de zaal en de spreker.

De avond wordt door drs. Sicco Claus geopend en hij leidt ook de discussie. Hij studeerde theologie aan de voormalige Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht (KTU) en op dit moment studeert hij filosofie aan de Universiteit Utrecht (UU).

Opgave voor de avond niet perse noodzakelijk, maar wel gewenst.
Dat kan op s.claus@cgu.nl.