Leiden in lauden

De Goede week verloopt dit jaar in Leiden anders dan ‘anders’. Het nieuwe kosterpaar Edwin en Gesineke werkte samen met pastor Paul Brommet het idee uit om van maandag tot vrijdagagochtend de dag te beginnen met “lauden”. De lauden vormen het ochtendgebed van het zogeheten “Heilig Officie”. Idealiter worden de lauden(=lofprijzingen) bij het ochtendgloren gebeden, en wat dat betreft is het tijdstip van 07.15 u voor deze dagen goed gekozen. Zouden deze lauden in de Goede Week goed landen bij de parochianen, en wellicht nog gelovigen van buiten weten te trekken?, dat was de vraag die vooraf leefde.

De resultaten voor de eerste twee ochtenden(maandag 6 en dinsdag 7 april) waren veelbelovend: op maandag 17 mensen(waarvan twee kinderen), terwijl op dinsdag ruim twintig(waaronder drie kinderen) gelovigen de lauden meevierden. Op maandag gingen de gezangen nog geheel a-capella, terwijl op de dinsdagmorgen organist Jeroen de begeleiding verzorgde. De lezingen zijn op vier weekdagen uit Jeremia(12, 15, 17 en 20), terwijl op Goede Vrijdag uit de Wijsheid(1:16-2,1) gelezen gaat worden.

Na de lauden werd er gezamenlijk ontbeten. Gesineke had haar beste beentje voorgezet, en de deelnemers aan de lauden deden de ontbijttafel dan ook eer aan. Vervolgens ging een ieder zijn weegs, naar het werk of naar school, of weer anders. God was geprezen(“ora”), en nu was het weer tijd voor werken in (en aan) de wereld geworden(“et labora”). Samen biddend en werkend op naar het feest van de Paasmorgen, waarbij 5 ochtenden lang met lofprijzingen de dag wordt begonnen in het Leidse kerkgebouw.
Geert de Rijk

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 april 2009