Oliewijding Utrecht

De dienst van de oliewijding op woensdag jl. te Utrecht werd door zeer velen bijgewoond.
Het was een inspirerende dienst waarin aartsbisschop Vercammen preekte over waarheid n.a.v. het Rwanda tribunaal.

Foto: Michiel van ’t Erve
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 april 2009