Jongerenpastor gevonden

Nadat de Synode in november 2008 had ingestemd met het aantrekken van een jongerenpastor en de Thesaurier de benodigde aanvullende financiering had gevonden, kon het Collegiaal Bestuur op zoek gaan naar geschikte kandidaten voor deze functie.

Op de vacature reageerden een vijftal kandidaten en de sollicitatiecommissie koos uiteindelijk voor Jutta van Maaren.

Jutta van Maaren is 28 jaar en woonachtig in Hilversum. Na het VWO studeerde zij aan de Hogeschool van Utrecht Sociaal Pedagogische Hulpverlening, waarvoor zij in 2003 het diploma behaalde. Ze toog daarna aan het werk bij Altrecht op de afdeling Wier, het behandelcentrum voor onderzoek en behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen. Ze is eerst verantwoordelijke voor een aantal cliënten.
Jutta raakte daarnaast geïnteresseerd in de theologie en begon naast haar werk aan een theologiestudie aan de Faculteit Katholieke Theologie Utrecht van de Universiteit van Tilburg. Ze behaalde haar bachelordiploma in september 2008 en is nu bezig aan haar Master.

In haar thuisparochie Hilversum is Jutta betrokken bij de diensten voor jong en oud en ze leidt een gespreksgroep voor jongeren. Het Goedeweek kwartet, dat dit jaar werd ontwikkeld in de kerk, was grotendeels van haar hand.

De jongerenpastor start medio juni haar werkzaamheden op halftime basis. Voorlopig voor één jaar met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal vijf jaar. De taken, zoals genoemd bij de vacature:

–    Opzetten van een landelijke netwerk voor (Oud-Katholieke) jongeren,
      met een focus op de 12 tot 17-jarigen
–    Organiseren van landelijk, c.q. regionaal aanbod van jeugdpastorale activiteiten
–    Meewerken met andere pastores bij de jeugdactiviteiten die door
      hen georganisereerd worden
–    (pastorale) ondersteuning van het kampwerk
–    Ondersteuning van de commissie voor de catechese
 
Wij wensen Jutta veel succes.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 mei 2009