Lekenforum 2009: bemoediging voor leken

Het lekenforum: een internationaal gebeuren, een mogelijkheid voor oud-katholieke leken uit verschillende kerken elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Dit jaar vindt het plaats van 12 tot 16 augustus in Brixen, Zuid-Tirol (Italië).
Geïnteresseerde leken zijn van harte welkom.

Meer informatie en mogelijkheid voor aanmelding treft u hier aan.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Adrie Paasen, tel. 05220-254972, e-mail: apaasen@adriepaasen.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 mei 2009