Nederlanders gekozen in CEC-geledingen

De Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft gisteren (20 juli) verschillende Nederlanders gekozen in belangrijke posities. Dr. Arjan Plaisier en prof. dr. Goos Minderman zijn gekozen als lid van het  Centraal Comité, het centrale bestuursorgaan bestaande uit veertig leden. Daarnaast is drs. ing. Klaas van der Kamp voorgedragen voor de commissie die de ingrijpende reorganisatie van de CEC moet voorbereiden.

Het is voor het eerst sinds de vereniging van de Protestantse Kerk in Nederland dat er weer twee personen uit Nederland in het Centraal Comité zitting hebben. Prof. Dr. G.D. (Goos) Minderman is lid van de Remonstrantse Broederschap. Hij werkt als hoogleraar public gouvernment aan de Vrije Universiteit en is tevens directeur van het onlangs opgerichte Zijlstra Instituut. Hij werd geboren in 1962 in Renkum en studeerde openbare financiën aan de juridische faculteit in Utrecht. Dr. Arjan Plaisier is geboren in 1956 in Ridderkerk. Na zijn theologische studie in Utrecht was hij in de periode 1986 tot 1993 docent aan de Theologische Hogeschool van Oost-Indonesië. Vervolgens was hij predikant in Leersum en in Amersfoort, totdat hij vorig jaar werd benoemd als scriba van de Protestantse Kerk in Nederland.

De verkiezingen bij de CEC kennen een uitvoerig protocol. Dat komt doordat de CEC een balans heeft afgesproken van 40 procent mannen, 40 procent vrouwen en 20 procent jongeren en dat er een redelijke verdeling over denominaties moet zijn en over de onderdelen van Europa. Al met al houdt dat in dat de CEC veel tijd nodig heeft om tot een definitief Centraal Comité te komen.
Dat is ook nu weer gebleken. Georgië en de kleine kerken in Oostenrijk dreigden de boot te missen, onder meer omdat de Oud-Katholieken met verve een plaats hadden geclaimd. Te elfder ure riepen zowel de Georgiërs als de Duitsers dat ze nog wel iemand van onder de 30 jaar beschikbaar zouden hebben, mits ze de zetel zouden kunnen blijven claimen. Uiteindelijk kon Carol Soland Faessli van de Oud-Katholieke Kerk in Zwitserland worden benoemd.Carol Soland Faessli

De commissie die is gevormd om de CEC te reorganiseren is tegen de gewoonte in minder strak samengesteld op basis van de balans. Er is vooral gekeken naar een zekere diversiteit van functies om tot een gedegen voorstel voor herziening van de structuur en werkwijze te komen. Naast Klaas van der Kamp zijn er veertien andere personen voorgedragen, onder wie dr. Christoph Tiele van de EKD in Duitsland, Katerina Karkala-Zorba van de Grieks Orthodoxe Kerk en dr. Charles Reed van de Anglicaanse Kerk in Engeland. Klaas van der Kamp is algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Bron: Raad van Kerken
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 juli 2009