Afscheidscollege

Prof. Berlis aan het woordTijdens de goed bezochte seminariedag op zaterdag 26 september verzorgde de scheidende rector, prof.dr. Angela Berlis, het afscheidscollege over spiritualiteit en leiderschap. Een boeiende presentatie van stijlen van leiderschap, gerelateerd aan Bijbelse teksten.

Docent drs. Wietse van der Velde verhaalde in zijn bijdrage van het opzetten van een eigen Utrechts seminarie door aartsbisschop Loos in de 19e eeuw, toen deze bisschop in een conflict was verwikkeld met de toenmalige president Karsten van het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort. Dat Utrechts seminarie was geen lang leven beschoren, hoewel student Spruit het nog tot de pastoor van Nordstrand bracht.

De studenten presenteerden zich met een fraai gecomponeerd afscheidslied voor de rector en er werden door de diverse aanwezigen lovende woorden gesproken tot de scheidende professor.

Studenten in processie

Foto’s: Peter Feenstra
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 september 2009

 

 

 

 

 

Professoraal overleg