Bisschopswijding in Zwitserland

Op 12 september wordt in Zurich Harald Rein tot bisschop gewijd voor de Christ-Katholische Kirche, de Zwitserse oud-katholieke zusterkerk.
Harald Rein werd op 12 juni tot bisschop gekozen. In de tweede stemronde haalde hij 87 van de 120 stemmen.

De aartsbisschop van Utrecht is de wijdende bisschop, daarbij geassisteerd door de bisschoppen van Tsjechië en Polen. Vanuit Nederland zijn ook de bisschop van Haarlem en emeritus bisschop A.J. Glazemaker bij de wijding present.

Harald Rein is op 1 oktober 1957 in Duitsland geboren en sinds acht jaar staatsburger van Zwitserland. Zijn theologische opleiding ontving hij in Bochum, Marburg, Bonn en Bern. Hij promoveerde tot doctor in de theologie aan de Universiteit van Luzern. Sinds 1982 is hij werkzaam in de Zwitserse kerk, sinds 1993 als pastoor van de Augustinerkerk in Zürich. Hij is als docent verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Bonn. Harald Rein is gescheiden en heeft drie volwassen kinderen.

De bisschop-elect heeft gedurende zijn hele loopbaan een grote betrokkenheid getoond bij de oud-katholieke kerk van Zwitserland, de Unie van Utrecht, de oecumene en de maatschappij. Als zwaartepunten voor zijn toekomstig werk als bisschop noemt hij: kinderen en jeugd, kerkdiensten, sociaal werk, oecumene en versterking van de leer, liturgie en sacramentspraxis. Hij wil een bisschop zijn wiens aanwezigheid duidelijk merkbaar is in alle gemeenten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 september 2009