Bisschoppen naar Karlsruhe

De beide bisschoppen reizen vandaag af naar Karlsruhe voor de wijding van de nieuwe bisschop voor de Duitse kerk, mgr.  Matthias Ring.  Mattias Ring werd in november vorig jaar gekozen als opvolger van bisschop Joachim Vobbe, die om gezondheidsredenen terug wilde treden.
De feestelijke bisschopswijding vindt plaats op zaterdag 20 maart.
Emeritus bisschop A.J. Glazemaker en kanunnik drs. W.B. van der Velde zullen eveneens bij de wijding aanwezig zijn.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 maart 2010