GEEN gastvrije ontvangst

De kerkdeur op 20 maart blijft helaas gesloten.
De werkgroep Vorming & Toerusting heeft op basis van de spaarzame aanmeldingen moeten besluiten de geprogrammeerde werkdag Een gastvrije ontvangst in Haarlem niet door te laten gaan. Vorig jaar was de trainingsdag in Utrecht nog zeer succesvol mede dankzij de grote opkomst.
Hopelijk betekent dat dat alle parochies al een gastvrij team klaar hebben staan voor de opvang van gasten in de kerkdiensten.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 maart 2010