Installatie Victor Scheijde

Tijdens de eucharistieviering op de eerste Zondag van de Advent, 28 november 2010, zal Victor Pieter Scheijde geinstalleerd worden als pastoraal werker van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Martinus, voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Victor Scheijde heeft zijn academische studie theologie afgerond en legt zich nu toe op zijn kerkelijke studie aan het Oud-Katholiek Seminarie.

De pastorale zorg voor de parochie is in handen gelegd van de pastoraal werker sinds het vertrek van pastoor Annemieke Duurkoop naar de parochie Utrecht in september van dit jaar.

De installatie zal in naam van de aartsbisschop verricht worden door Kanunnik drs. W.B. van der Velde.
De eucharistieviering zal plaatsvinden om 11.00 u in de kerk te Engelbert (Groningen).

Een ieder is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 november 2010