Bidden en kinderen

De Catechesecommissie heeft voor 2011 opnieuw een dag voor kinderkerkleiding georganiseerd, en wel op 15 januari te Amersfoort. Het thema van de dag is: bidden en kinderen.

Vragen als: 
Bid je zelf?
Hoe bid je met de kinderen in de kinderkerk?
Hoe
 kun je kinderen iets meegeven van bidden?
Waarom is bidden belangrijk?

worden aan de orde gesteld. 

Programma:

10.00 – 10.30 uur Inloop en koffie
10.30 – 12.00 Inleiding en uitwisseling
12.00 – 12.15 Kort gebedsmoment
12.15 – 13.00 Lunch (wordt voor gezorgd)
13.00 – 15.00 Workshop door Marleen Kemink van jeugdwerkbureau Lava
15.00  Afsluitende borrel

Opgeven kan bij Angela Berben: 033-8886503 of angela.berben@casema.nl voor 7 januari.

De catechesecommissie bestaat uit:
Gesineke Veerman (met zwangerschapsverlof), Jutta Eilander (jongerenpastor met zwangerschapsverlof),
Angela Berben (waarnemend-jongerenpastor), pastoor Nico Sarot en pastoor Rudolf Scheltinga.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 december 2010