Eindhoven eindelijk onder “eigen” dak

De parochie Eindhoven heeft jarenlang van de ene locatie naar de andere gezworven. Had men zich goed en wel in een bepaalde kerk gevestigd, dan werd die locatie gesloten of kreeg ze een andere bestemming.
Het grote voordeel was, dat men niet de zorg had voor het onderhoud van een gebouw; maar het nadeel, dat men nooit echt thuis was.

Onlangs kwam in Eindhoven een kerkruimte beschikbaar, die ideaal is voor de parochie. Het betreft de H. Pauluskerk, een moderne kleine rooms-katholiek kerk uit 1995 met nevenruimten en parkeerplaatsen, gunstig gelegen aan de periferie van de stad.
Verkenningen leidden tot enthousiaste reacties van alle betrokkenen, terwijl het rooms-katholieke bisdom Den Bosch zijn medewerking toezegde bij verkoop aan de oud-katholieken.De aankoop van de H. Pauluskerk in Eindhoven is vorige week rondgekomen.

In een tijd waarin de kerk eerder over bezuinigingen spreekt dan over investeren, kan het tegenstrijdig lijken om tot de aankoop van kerkgebouwen over te gaan. Steeds heeft het Collegiaal Bestuur echter benadrukt, dat bezuinigingen op bepaalde gebieden het groeiproces op andere niet mag verhinderen. Gelukkig zijn er steeds oud-katholieke fondsen, die bereid zijn om te investeren en zijn er ook parochies, die uit solidariteit een deel van hun kapitaal willen inzetten voor andere parochies. Deze fondsen en parochies hebben ervoor gezorgd, dat in bovengenoemde geval de landelijke kerk niet met extra lasten wordt geconfronteerd.

Om de kleine parochie niet te zwaar te belasten met het beheer van het nieuwe onroerend goed is besloten de eigendom evenals het toezicht op onderhoud etc. centraal te regelen. Hiervoor wordt een organisatie ontwikkeld, die in de genoemde gevallen onder de paraplu van het aartsbisdom aan het werk gaat. Het spreekt voor zich dat de parochie ter plekke wel de zorg krijgt om een zo goed mogelijke exploitatie van de grond te krijgen. Er hangt tenslotte ook een prijskaartje aan het hebben van een ‘’eigen gebouw’’.

We hebben als kerk zorgen om onze financiën gezond te maken. Maar we mogen er ook trots op zijn, dat we zoveel vertrouwen hebben in onze toekomst dat we een kerk kunnen aankopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor meer informatie ook de website van Eindhoven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 februari 2011