Vorming & Toerusting biedt aan

De werkgroep Toerusting en Vorming bestaat nu 3 jaar. Er is nagedacht over de vraag hoe de mensen in de parochies (en wellicht daarbuiten) van dienst te kunnen zijn. Het blijkt moeilijk te zijn om mensen bij elkaar te krijgen in een nieuwe groep voor een geloofsgesprek. Maar binnen bestaande groepen is er behoefte aan goed materiaal.
Daarom wil de werkgroep regelmatig uitgewerkt materiaal aanbieden dat in een groepsbijeenkomst kan worden gebruikt. Het gaat om Bijbelstudies maar ook om gespreksvragen over andere onderwerpen.
Het materiaal is zo gemaakt dat niet alleen een pasto(o)r, maar ook een vrijwilliger het kan gebruiken. Het is de bedoeling dat er per jaar 2 tot 4 nieuwe programma’s worden ontwikkeld.
Inmiddels zijn er vier programma’s in de aanbieding, die te vinden zijn bij Vorming&Toerusting onder de tap “Toerusting”.

Het eerste aanbod bevat zowel een gesprek over de inhoud van de dvd ‘Stel ik zoek een kerk’ als over het zogenoemde Identiteitsnummer van het blad De Oud-Katholiek (sept. 2009).
Daarnaast een programma over verlieservaringen en over het item ‘Hollen of stilstaan’.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 maart 2011