Bescheiden schilderes – groot werk

In een recordtijd van twee maanden heeft Wil Marechal- van Lieshout, ikonenschilderes uit IJmuiden, een prachtige ikoon geschilderd die de verrijzenis van Jezus Christus voorstelt. Ikoon is Grieks en betekent ‘afbeelding’. Maar niet gewoon een afbeelding. Ikonen mogen alleen maar thema’s uit de Bijbelse geschiedenis of uit het leven van heiligen afbeelden. Daarom is het schilderen van een ikoon niet zomaar schilderen. Het is niet alleen een kwestie van durf, kunnen, verf en een paar kwasten.
Volgens 1000 jaar oude regels, is het vervaardigen van ikonen verbonden met een spirituele houding die zich uit in vasten en gebed. Het schilderen zelf is aan veel voorschriften en regels gebonden die in oude schilderhandboeken van het heilige schiereiland Athos in Griekenland staan opgeschreven. Het gaat daarbij om de heiligheid van hetgeen afgebeeld wordt te bewaren.
Volgens deze traditie heeft Wil Marechal- van Lieshout een ikoon geschilderd voor de Oud-Katholieke kerk van de H. Engelmundus aan de Koningin Wilhelminakade 117 in Oud-IJmuiden. Zelf zeggen ikonenschilders niet dat zij schilderen, maar zij ‘schrijven’ een ikoon.

De naam
Ikonen hebben altijd een naam. Zo ook deze ikoon, namelijk: De Opstanding van Christus of de Nederdaling ter Helle.
Maar een naam heb je niet zo maar. Ikonen worden nadat zij klaar zijn als het ware ‘gedoopt’.
Dat zal op zondag 29 mei om 10 uur in de boven genoemde kerk plaats vinden.

Wat is er op de ikoon afgebeeld
Christus komt vanuit een machtig aureool en verplettert de poorten van de hel. Op de afbeelding van deze ikoon heeft Hij een kruisstaf in de hand. Grendels en sleutels liggen voor Hem. De ketenen van het kwaad zijn verbroken.
Alle wachtenden worden na het breken van de poorten van de onderwereld door Christus omhooggetrokken naar het paradijs, de hemel.
Op de afbeelding zien we hoe Christus bekende figuren bij de hand neemt en ze omhoog trekt .
Adam als eerste en daarna Eva. De voorvaderen van Christus, koning David en koning Salomon staan te wachten om bevrijd te worden.
Ook Johannes de Voorloper (Doper) en andere profeten en gelovigen.
Allen waren zij gebonden door het kwaad, maar nu zijn hun boeien verbroken door de Opstanding van Christus.

Bron: parochie H.Engelmundus te IJmuiden

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 mei 2011