Gastvrij, een nieuwe poging

De Werkgroep Vorming en Toerusting is niet zo snel uit het veld geslagen en organiseert opnieuw een toerustingsdag voor iedereen die betrokken is bij het openstellen van kerken. Dit is een-  op zichzelf staand- vervolg van de dag in maart 2009. Mensen die er toen niet bij waren, zijn nu van harte welkom. Deze dag komt in de plaats van die van 9 april, die wegens persoonlijke omstandigheden geen doorgang kon vinden.

Voor het ochtendprogramma is gekozen voor een praktische invulling. Er wordt gevraagd folders en/of boekjes mee te nemen die aanwezig zijn in de verschillende kerkgebouwen.

Tijdens de vorige Gastvrij- Ontmoeting is er doormiddel van een rollenspel geoefend in het ontvangen van bezoekers. ditmaal is de focus gericht op de bezoekers zonder kerkelijke achtergrond. Hoe vertel je wat een kerk is en wat wij daar doen en beleven. Wat is geloven eigenlijk?
Kees van der Zwaard is uitgenodigd om op inspirerende wijze verder te helpen, hij is theoloog en theatermaker.  Als geen ander is hij in staat de religieuze onderwerpen ter sprake te brengen in een eigentijdse vorm.

Deze dag is bedoeld voor iedereen die als vrijwillige of als betaalde kracht wil nadenken met ons over de ontmoeting met mensen van nu. En voor iedereen die graag een workshop van Kees van der Zwaard wil meemaken.

Waar?

In het schoollokaal, Mariahoek te Utrecht,
op zaterdag 3 september 2011.
Aanvang 10.30 uur en afronding om 15.00 uur.
Vanaf 10.15 uur is er koffie en thee,

Als u zelf een lunchpakket meeneemt, zorgen wij voor melk en karnemelk.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot Joke Kolkman, j.kolkman@xs4all.nl of tot het bisschoppelijk bureau.
Opgave voor de dag bij Mariska Donker, zo mogelijk voor 15 augustus 2011.

Zie hier voor de volledige folder voor 9 april.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 mei 2011