Bericht uit Taizé

Op zaterdagavond jl. vierden ze nog een dienst in de Joris op ’t Zand in Amersfoort na een gezamenlijke maaltijd en op zondagmorgen stapten ze in de bus naar Taizé. Ook dit jaar is weer een oecumenische groep jongeren onder leiding van pastoraal werkster Angela Berben een week in het franse land te gast bij de broeders.

Een eerste rapportage kunt u lezen op de o.k. jongerensite, er volgen er meer.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juli 2011