Kerken in Groningen

Tsja, dan heb je een gebouw, maar dan begint het pas. De aankoop van de kerk met bovenwoning aan de Witte de Withstraat in Groningen was één ding, het gebruiksklaar maken nog heel wat anders. Aan de woning wordt inmiddels flink getimmerd om deze geschikt te maken voor bewoning door de pastoraal werker Victor Scheijde en zijn gezin. Naar het zich laat aanzien kunnen ze daar aan het eind van de zomer naar toe verhuizen.
En dan nu de volgende stap: de kerkzaal. Hoewel er banken zijn om te zitten, is de inrichting wel verouderd. Een mooie gelegenheid om je bezinnen op de wijze van vieren en de inrichting van je kerk.
Op donderdag 28 juli staken pastor V.Scheijde, bisschop J. Vercammen, adviseur ds.J.H.Uytenboogaardt en kan. W.B. v.d. Velde de koppen bij elkaar. Kerkmeester A.Mollema was er ook bij en nam de foto.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 juli 2011