Wijding Kerkgebouw

Na dertien jaar (Den Helder 1998) wordt opnieuw een kerkgebouw gewijd. Op 18 september a.s. is het voor de Eindhovense parochie een feestelijke dag: aartsbisschop Joris Vercammen zal die middag het dit jaar aangekochte kerkcomplex aan de Boschdijk plechtig aan de dienst van de Heer toewijden.

De dienst begint om 14.30 uur, een ieder is welkom maar wel van te voren opgeven bij het kerkbestuur (adebruin@onsbrabantnet.nl).

Na jaren van omzwervingen kwam de Eindhovense parochie aan het begin van dit jaar vrij plotseling onder dak doordat het kerkcomplex van de Rooms-Katholieke Paulusparochie te koop kwam. Dankzij de medewerking van het bisdom kwam de aankoop snel tot stand. Het vrij nieuwe complex biedt naast de kerkzaal nog nevenruimten en is optimaal geschikt voor de nu nog bescheiden parochie. Ze kan nu met een vaste basis een bord aan de deur zetten en mensen uitnodigen de diensten en andere activiteiten mee te maken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2011