Collegiaal Bestuur komt met Obligatielening

In een tijd waarin er voortdurend sprake is van kerksluitingen, is het een zeldzaamheid dat er een kerkgebouw wordt aangekocht. Nog nooit is voorgekomen dat de Oud-Katholieke Kerk in een tijdsbestek van twee jaar zelfs drie kerkgebouwen heeft kunnen overnemen. Er deden zich unieke kansen voor om de parochies Eindhoven en Groningen en de statie Twente aan een eigen huis te helpen. En die kansen werden na wikken en wegen gegrepen.

Hoewel het Collegiaal Bestuur de financiering van de aankoop dankzij leningen heeft rond kunnen krijgen, zal de toekomst financiële inspanningen vragen om deze leningen weer af te lossen en de rente te betalen. Om de genoemde parochies hierin te steunen heeft het Collegiaal Bestuur besloten een 1% obligatielening ter grootte van € 250.000,- uit te schrijven. 
Leden van de kerk, vrienden en belangstellenden van de kerk of een parochie kunnen al inschrijven voor bedragen vanaf € 50,- Er worden certificaten van € 50,-, € 100,-, € 500,- en € 1000,- uitgegeven.

Voor belangstellenden is een folder aanwezig (aan te vragen bij het Bisschoppelijk Bureau of mee te nemen uit de kerk), waarin de spelregels van deze obligatielening staan vermeld en een inschrijfformulier. Het kan een mooi geschenk zijn om een obligatie op naam van een kind of kleinkind te laten zetten.

Het is geen investering waarvan je rijk wordt, maar wel een mogelijkheid om van je solidariteit met de betreffende parochies blijk te geven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 oktober 2011