Generatie van aanpakken

 

Voorafgaand aan de Vespers van Driekoningen werd op zaterdag 7 januari jl. in Utrecht een vijftal min of meer generatiegenoten in het zonnetje gezet. Achtereenvolgens werden mw. Adrie Paasen, Goof de Rijk, Wim Roobol, mw.Trudi Smit en Rob van de Water door een lid van het Metropolitaan Kapittel toegesproken, waarna ze uit de handen van de aartsbisschop de Sint Maartenpenning ontvingen met de daarbij behorende oorkonde. Alle vijf hebben ze zich op meerdere terreinen in de kerk in gezet en opvallend is dat met name de beide vrouwen zich ook internationaal hebben geprofileerd.

Hans Kinnegim luisterde het geheel op met fluitspel.

Tijdens de vespers werd de nieuwe kanunnik pastoor Leen Wijker uit Hilversum geinstalleerd. Er was veel belangstelling voor de vespers, waarin heerlijk werd gemusiceerd, de aartsbisschop een preek hield over grensoverschrijdend gedrag en gemeenschap en werd geciteerd uit de vanuit de hele wereld binnen gekomen kerstwensen. De preek valt hier nog na te lezen.

Amersfoort, 8 januari 2012