Catharijneconvent meldt topjaar

De directeur van “Ons Museum” Het Catharijneconvent, mw. Marieke van Schijndel, blikt terug en vooruit:

In het afgelopen jaar heeft Museum Catharijneconvent Utrecht 90.000 bezoekers mogen ontvangen; een recordaantal in de geschiedenis van het museum. Dit succes is met name te danken aan tentoonstellingen over enkele verrassende en aansprekend gepresenteerde onderwerpen uit de kunst en cultuur van het christendom, die de belangstelling trokken van een breed geïnteresseerd publiek. Een goed voorbeeld daarvan is de tentoonstelling Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela die nog tot en met 26 februari 2012 te zien is.

Hoogtepunten van 2011

Van 9 februari tot en met 11 mei 2011 waren met de tentoonstelling Ongekende Schoonheid bijzondere kunstschatten uit Macedonië te zien. De samenwerking met de Macedonische overheid en de Macedonische Gemeenschap in Nederland maakte het mogelijk om een grote collectie cultureel erfgoed te laten zien, waarvan het merendeel nog niet eerder buiten Macedonië te zien was geweest. Voor veel mensen was het dan ook een eerste kennismaking met de waardevolle ikonen, liturgische voorwerpen en archeologische vondsten uit dit land. En wat bleek, onbekend maakte in dit geval niet onbemind. De tentoonstelling werd door velen enthousiast ontvangen en voor sommigen was het zelfs  aanleiding om af te reizen naar Macedonië.

2011 was ook het jaar dat Museum Catharijneconvent voor het eerst Sinterklaas te logeren kreeg tijdens zijn verblijf in Nederland. Het was een bijzondere tijd voor het museum, want gedurende drie weken brachten maar liefst 8000 kinderen met hun ouders, grootouders of school een bezoek aan het Huis van Sinterklaas, inclusief een ontmoeting met de Goedheiligman in hoogst eigen persoon. De Sint vond deze logeerpartij zo geslaagd dat hij nu al heeft aangegeven in 2012 graag weer zijn intrek te nemen in het Huis van Sinterklaas.

De tentoonstelling Pelgrims. Onderweg naar Santiago de Compostela is een succes dat nog steeds voorduurt. Sinds oktober 2011 zijn al velen op pelgrimstocht naar Museum Catharijneconvent gegaan en dat is nog mogelijk tot en met 26 februari 2012. Ook deze tentoonstelling dankt haar succes aan een bijzondere samenwerking en wel met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob dat in 2011 haar 25-jarig bestaan vierde. Naast een historisch overzicht aan de hand van kunst- en cultuurvoorwerpen gaat de tentoonstelling in op de uiteenlopende en vaak bijzondere beweegredenen van pelgrims om op pad te gaan, zowel toen als nu. Meer informatie over deze tentoonstelling is te vinden op pelgrimsverhalen.nl.

Om naar uit te kijken in 2012

Van 31 maart tot en met 24 juni 2012 laat Museum Catharijneconvent met de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht zien op welke wijze vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk van het jaar nul tot nu: martelaressen, heiligen, kluizenaressen, nonnen, kloppen, abdissen, moeders, diaconessen, Graalvrouwen, pastoorshuishoudsters – ook wel ‘poetsengelen’ genoemd -, pastoraal werksters, domineesvrouwen en vrouwelijke dominees. De verhalen en ervaringen van historische en hedendaagse vrouwen staan in deze tentoonstelling centraal, die een breed overzicht laat zien van de verschillende manieren waarop christelijke vrouwen zich hebben ingezet voor de kerk.

In het najaar van 2012 en begin 2013 besteedt Museum Catharijneconvent in een grote tentoonstelling ruimschoots aandacht aan middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Domstad. Voor de beeldhouwkunst was Utrecht in de Middeleeuwen tot op internationaal niveau van groot belang. Geestelijken, invloedrijke adel en welgestelde burgers uit de stad zelf, maar ook van ver daarbuiten – tot in Noorwegen toe – bestelden talloze sculpturen van beroemde Utrechtse meesters. De tentoonstelling gaat in op de kracht van de Utrechtse beelden en de manier waarop zij zich onderscheiden van sculpturen uit andere productiecentra. Met een overzicht van ruim 80 beelden van hout, steen en pijpaarde is het voor het eerst dat er zo’n ambitieuze, internationale overzichtstentoonstelling wordt georganiseerd over Utrechtse beeldhouwkunst uit het einde van de vijftiende en begin van de zestiende eeuw.

Bron: persbericht Museum Catharijneconvent

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 januari 2011