Erkenning en waardering

Het is een voorrecht dat vele mensen hun talenten en hun tijd willen inzetten ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk. Loopt het totale ledenbestand dan misschien iets terug, het aantal vrijwilligers in de kerk is onverminderd groot, zowel plaatselijk als landelijk. Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht heeft met de Sint Maartenpenning de mogelijkheid om mensen, die op meerdere terreinen zich op een vernieuwende wijze hebben ingezet of nog inzetten, te eren. Het Kapittel neemt op zaterdag 7 januari a.s. de gelegenheid te baat om niet minder dan vijf mensen in het zonnetje te zetten. Vrouwen en mannen, die allen hun sporen in de kerk verdiend hebben, te weten: mw. G.J. Smit, mw. A. Paasen, ing. G.C. de Rijk, mr. R.L. van de Water en dhr.W.Roobol.

De uitreiking van de Sint Maartenpenning gaat vooraf aan de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van het aartsbisdom en begint om 14.15 uur in de Gertrudiskapel aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Om 16.00 uur volgen de Vespers in de kathedraal en daarna is er gelegenheid tot het uitwisselen van goede wensen. Een ieder is van harte welkom.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 januari 2012