Wederzijdse dooperkenning

Negen kerken gaan een doopverklaring ondertekenen waarin ze uitspreken dat ze de doop die in een andere kerk is bediend als legitiem erkennen. Daarnaast zijn er, naast die negen, ook twee kerken die een verklaring van onderlinge toenadering onderschrijven. De plechtigheid zal plaatsvinden op 29 mei in de Genadekerk in Heiloo.

De Raad van Kerken startte in 2009 een proces van doop(v)erkenning, waarbij kerken werden uitgenodigd voor een bezinning op de betekenis van de doop. Doel van het proces was de erkenning van de doop over kerkgrenzen heen te bevorderen en het proces van bewustwording van de betekenis van de doop te stimuleren.

Verschillende kerken reageerden positief en hebben nu besloten een verklaring van dooperkenning te ondertekenen. Dat zijn: de Anglicaanse Kerk, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Evangelische Broedergemeente, de Molukse Evangelische Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Rooms-Katholieke Kerk en de Syrisch-Orthodoxe Kerk. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben laten weten, samen met dat negental, een verklaring van onderlinge toenadering te tekenen.

Het resultaat van dit meerjarige proces zal worden gevierd met een speciale bijeenkomst op 29 mei 2012 in het bedevaartsoord Heiloo (Noord-Holland), waar volgens de overlevering Willibrord gedoopt heeft en waar de projectgroep Doop(v)erkenning een van haar bijeenkomsten heeft gehouden. 

De Raad van Kerken maakt een speciale uitgave van een tijdschrift waarin de teksten die worden ondertekend integraal zijn opgenomen en waarin is verwoord hoe de doopgedachtenis een plek kan krijgen in de kerken. In de uitgave zijn ook achtergronden vastgelegd die het proces naar en de betekenis van dit historische moment verduidelijken.

Bron: persbericht Raad van Kerken

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 april 2012