Caïro wandeling

Een aantal leidinggevenden personen vanuit het Jodendom, het Christendom en de Islam maken hedenmiddag, 9 mei, een gezamenlijke wandeling in Utrecht. Op die manier vragen zij aandacht voor mensen die als slachtoffers van de economische crisis zijn  aangewezen op de voedselbank.
Organisator is het zogeheten Caïro-overleg, waarin het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, de Raad van Kerken in Nederland en het Contactorgaan Moslims & Overheid samenwerken.
De wandeling begint in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht en eindigt in het Ontmoetingscentrum De Wijkplaats in Lombok, waar nog een kosjere en halal maaltijd, samen met buurtbewoners en de vrijwilligers van de voedselbank, plaats vindt.

De wandeling heeft ook een Europees tintje, er wordt contact gezocht met rabbijn Soetendorp, die op dit moment deelneemt aan een conferentie in Sarajewo,. Leiders van diverse godsdiensten zijn drie dagen bij elkaar rond het thema ‘Living together in diversity: citizens of Europe – witness of faith’. Het gaat om leiders vanuit Jodendom, christendom, islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Sikhs en Zoroastriërs. 

De deelnemers aan de wandeling willen met de actie uitdrukken dat ze staan voor solidariteit.  Als lid van de Raad van Kerken neemt aartsbisschop Joris Vercammen deel aan de wandeling in Utrecht. Aan het eind wordt nog een korte verklaring uitgesproken. De tekst is inmiddels hier te lezen.

Zie ook het bericht van de Raad van Kerken in Nederland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 mei 2012