Studiereis Oud-Katholiek Seminarie 2012: Leuven

De gevelsteen van het college Pulcheria

Ieder jaar maken de studenten van het Oud-Katholiek Seminarie onder de leiding van één van de docenten een studiereis naar een plaats die van belang is voor het Oud-Katholicisme. Dit kan naar een zusterkerk zijn, of naar een plaats die van historisch belang is. De studiereis geeft een beter beeld van de oud-katholieke theologie en traditie, biedt docenten studenten een goede mogelijkheid elkaar verder te leren kennen en terug te blikken op het afgelopen jaar, en vormt een goede afsluiting van het academisch jaar.
Dit jaar ging de studiereis onder de leiding van de docent kerkgeschiedenis, drs. Wietse van der Velde, en met een groep van rond vijftien studenten, docenten, en partners naar Leuven en twee nabijgelegen abdijen, ’t Park (Heverlee) en de abdij van Vlierbeek (Kessel-Lo). In Leuven zelf bezocht het gezelschap het “torentje” van Cornelius Jansenius waar dienst grote en uiterst controversiële werk de Augustinus ontstond, als ook verschillende (voormalige) theologische colleges, zoals het voormalige Alticollense en het college Pulcheria. Daarnaast bezocht de groep ook het Pauscollege waar de latere Bisschop van Haarlem Bert Wirix lange tijd woonde en werkte.
De groep leerde op deze manier de colleges kerkgeschiedenis die van te voren al rekening hielden met deze excursie in hun concrete materiële context plaatsen en kreeg tegelijkertijd een idee van huidig katholicisme in Vlaanderen.

De excursie reikte tot in de bedstee van Jansenius (waar het op het plafond geschilderde wakende oog van God gefotografeerd werd).

Docent Van der Velde leidde de excursie met flair.

Waarvan akte.

Peter-Ben Smit
Foto’  s: Louis Runhaar