Walvis en pastorie op het droge

Feest in Gouda! Na negen maanden restauratie vindt op 1 september a.s. de oplevering plaats van de geheel gerestaureerde pastorie aan de Hoge Gouwe. Dat werk was nodig geworden vanwege de zeer slechte staat waarin het pand zich bevond. Met vereende krachten van de parochie, de landelijke kerk en verschillende fondsen kon de restauratie worden doorgezet.
 
Die pastorie staat bij de kerk waar aan het einde van de 17de eeuw Ignatius Walvis pastoor was. Walvis was een kroniekschrijver, die niet alleen een stadsgeschiedenis van Gouda schreef, maar ook een kerkelijke geschiedenis van stad en streek. Zijn hoofdwerk heet Goudse en andere daartoe dienende katholijke kerkzaken. Het werk behandelt het groeiende conflict tussen regulieren en seculieren tot in Walvis’ eigen tijd. Hij beschrijft hoe de paters als indringers de gewone pastoors het leven zuur maken, hoe de maatregelen van hogerhand, zoals de schorsing van apostolisch vicaris Petrus Codde door Rome, hun invloed hebben op het katholieke stadsleven en hoe ook de burgerlijke overheid betrokken is bij de conflicten. Het werk ademt de sfeer van een kleine Hollandse stad, waar feitelijkheden soms moeilijk te onderscheiden zijn van roddel en achterklap.
 
De twee banden met het handschrift van de Goudse kerkzaken werden eeuwenlang bewaard in de pastorie, maar begonnen toch de sporen van de tijd te vertonen. Enkele kerkhistorici kwamen op het idee om het in een boekuitgave voor een groter publiek beschikbaar te stellen. Dankzij de volhoudendheid van met name Paul Abels, Jan Hallebeek en Dick Schoon is dit voornemen na twaalf jaar noeste arbeid nu werkelijkheid geworden: een mooi boek met een gedegen inleiding, verklarende noten en afbeeldingen van de prenten en tekeningen die Walvis zelf in zijn werk opnam. Dankzij de financiele steun van de Historische Vereniging die Goude en een gulle bijdrage van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht kon het werk worden uitgegeven. De uitgave wordt vanaf 1 september ook verkrijgbaar via de webshop.
 
Om de oplevering van de pastorie en de uitgave van Walvis te vieren, hebben de Historische Vereniging die Goude en de oud-katholieke parochie van de H. Johannes de Doper te Gouda een bijeenkomst georganiseerd op 1 september aanstaande, vanaf 14.30 uur. Iedereen is daar welkom, maar aan belangstellenden wordt in verband met de beperkte ruimte wel dringend gevraagd zich voor 25 augustus op te geven bij mw. M. Beyers, mcbeyers@xs4all.nl of bij de vereniging Die Goude, dhr. Spijkerboer, j.spijkerboer2@kpnplanet.nl
 
Amersfoort, Bisschoppelijk Buro, 14 augustus 2012