Najaarsexcursie Organisten

De Oud-Katholieke Organisten vereniging organiseert weer een Najaars-excursie op zaterdag 27 oktober 2012. 
De Martinikerk te Doesburg wordt bezocht. In deze kerk staan drie orgels; het beroemde Walcker-orgel uit 1916, het Flentrop koororgel en sinds het voorjaar van 2003 een kabinet-orgel, vermoedelijk van Freytag.

Vanaf 11:00 uur hartelijke welkom in de Martinikerk te Doesburg.
Om 11.30 uur houdt Hans Kriek een inleiding over het Walcker-orgel.
Vanaf 12.00 uur zal het orgel gedemonstreerd worden door de titularis van de kerk, Wilbert Berendsen. Daarna zal de vice-voorzitter van de vereniging, Wouter Blacquière het orgel bespelen in Phantasie und Fuge über den Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ op. 25. Max Reger (1873-1916).
Zoals gebruikelijk krijgen de leden van de vereniging de gelegenheid het orgel te bespelen.

Na de bespelingen om ca. 15.30 uur wordt er nog een stadswandeling gemaakt onder leiding van een gids, aansluitend de traditionele ‘nazit’.

Aanmelden tot 20 oktober bij Jan de Wit, e-mail fam_de_wit60@hotmail.com, of
deokov@gmail.com of per post: ’t Voorhuis 39, 3902 CA Veenendaal.

Deelnemers wordt verzocht zelf een lunch mee te nemen.

Verdere informatie: Graag willen we het bespelen wat ‘sturen’, immers het is een groot instrument met 75 stemmen, vele koppels, een aantal zwelwerken, een zgn. Crescendowalze en 4 vrije combinaties. Dat is iets anders dan een 2-klaviers mechanisch orgel met ‘slechts’ 12 stemmen en 3 koppelingen…..
– Het is van belang dat u een werk kiest dat goed bij het karakter van het instrument past.
– Er zal iemand aanwezig zijn om te assisteren en te helpen bij het registreren.
– We horen graag van u wat u wilt gaan spelen en de tijdsduur van het werk.
– Geef dit alles uiterlijk tot 20 oktober a.s. op bij: Jan de Wit,
Informatie over de orgels op de website van de Martinikerk

Bereikbaarheid:
Per auto, schakel uw Tom-Tom in….
Per O.V.: trein vanaf Zutphen naar Dieren overstap op bus 26, een maal per uur om 2 min. over het hele uur, reistijd bus 10 minuten;
Per trein vanaf Arnhem via Dieren met bus 26 zelfde tijden.
Vanaf Arnhem rijden ook rechtstreekse bussen, zaterdags overdag elk half uur om .38 bus 29, reistijd 35 min. en .54 bus 27 reistijd 50 min.(!).
Raadpleeg voor u op reis gaat de site 9292.nl voor de exacte tijden en eventuele vertragingen.

Informatie: OKOV

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 september 2012