Prof. Parmentier nam afscheid

De veelzijdigheid van het wetenschappelijk theologisch werk van prof.dr. Martien Parmentier werd nog eens helder belicht in de diverse toespraken tijdens de Seminariedag van zaterdag 22 september jl. Prof. Parmentier verdiepte zich tijdens zijn loopbaan als wetenschapper in de kerkvaders, in de oecumenica (Lima!) maar ook in de theologie van de charismatische vernieuwing.
Prof. Parmentier nam zaterdag in Utrecht afscheid als docent Patristiek en Oecumenica aan het Oud-Katholiek Seminarie en verzorgde het openingscollege.  Hij bekleedde deze leeropdracht meer dan dertig jaar.  Het college getiteld: “Vincentius van Lerinum: voor of tegen Augustinus?”, werd aandachtig gevolgd door de vele aanwezigen en ook wel met wat spanning of hij het tot een goede einde zou brengen, omdat hij al jaren lijdt aan een chronische ziekte. Martien kon het niet nalaten op een soms zeer geestige wijze zijn eigen betoog te onderbreken met tussenopmerkingen of commentaar.

Naast vele vertegenwoordigers uit de universitaire wereld, was er ook een opvallende vertegenwoordiging uit de Syrisch-Orthodoxe Kerk in de persoon van Aartsbisschop Julius Dr. Hanna Aydin. De aartsbisschop sprak in zijn lezing over wat Martien heeft betekend voor de Syrisch-Orthodoxe Aramese christenen, niet alleen op theologische terrein, maar ook op het gebied van praktische hulp, toen deze geloofsgenoten uit Turkije moesten vluchten en asiel zochten in Nederland.

Afgewisseld met muzikale intermezzo’s, verzorgd door een Gamba-consort en seminariestudent Johannes van Riessen als tenor-bariton, werden er nog lezingen verzorgd door prof. dr. Kees van de Kooi en dr. Liuwe Westra en sprak ook aartsbisschop Vercammen namens de docenten. Klapstuk vormde het aanbieden van een Feestschrift aan Parmentier met de titel “Vele Gaven, één Geest’’, waarin diverse bijdragen zijn opgenomen op het gebied van oecumenica, patristiek en de theologie van de charismatische vernieuwing. Een bundel waaraan Martien Parmentier zelf nog onbewust zijn medewerking had verleend.

De slotwoorden waren voor rector Mattijs Ploeger, die melding maakte van wel twintig studenten van zeer verscheiden pluimage aan de opleiding, en voor Louis Runhaar MA, studerende aan het seminarie, die verhaalde van zijn goede ervaringen tijdens zijn eerste studiejaar.
Bijzonder hoogleraar prof.dr Peter-Ben Smit leidde de dag met vaste hand. Na bijna drie uur aan colleges was het hoog tijd voor een glas.

De afscheidsbundel is uitgegeven door  uitgeverij Ekklesia en is te verkrijgen via de boekhandel. ISBN 978-90-75569-65-0 Prijs € 22,50

Het Friesch Dagblad publiceerde op 24 september een artikel over het afscheid van prof. Parmentier. Het artikel van de hand van dr. Liuwe Westra valt hier te lezen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 september 2012