Primeur: jongerensynode en kindersynode

Dit jaar zal er voor het eerst, parallel aan de synode, ook een jongerensynode plaatsvinden, voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Zij zullen die dag praten over onderwerpen die ook in de synode naar voren komen en ook over zaken die specifiek jongeren aan gaan. Tegen het eind van de middag is er spreektijd voor hen ingeruimd in het programma van de synode
zodat de punten van het jongerenprogramma ingebracht kunnen worden in de synode (en er dus rekening mee kan worden gehouden!). De jongerensynode vindt plaats in De Akker, Melkpad 14b, Hilversum op 24 november 2012. Het programma duurt van half tien tot een uur of vijf.

Maar omdat het natuurlijk ook belangrijk is dat jongeren en kinderen onder de 16 gehoord worden is er een aparte kindersynode voor hen georganiseerd. Deze vindt plaats op zaterdag 10 november van elf tot half drie in het Seminariegebouw in Amersfoort.

Aanmelden: jutta@okkn.nl

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 oktober 2012