Priesterwijding Victor Scheijde

Op zondag 1 september a.s. zal in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht de priesterwijding plaats vinden van diaken drs. ing. Victor Pieter Scheijde. De feestelijke eucharistieviering begint om 15.00 uur.
Victor is in het pastoraat van de parochie van Groningen en Friesland werkzaam sinds 1 september 2010 en werd op 2 maart van dit jaar tot diaken gewijd in Groningen. Hij is met zijn vrouw en twee kinderen woonachtig in de pastorie boven de oud-katholieke parochiekerk in de stad Groningen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 juli 2013