Dr. Rowan Williams naar Nederland

Dr. Rowan Williams, tot voor kort Aartsbisschop van Canterbury, brengt op 13 en 14 december a.s. een bezoek aan Nederland. De uitnodiging van onze kerk stond al een paar jaar, maar dr. Williams kon er eerst nu gehoor aan geven.
Op vrijdag is hij de gast van de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij ’s avonds de Schillebeeckxlezing zal verzorgen.
Deze lezing vindt plaats in het kader van het Soeterbeeck Programma i.s.m. Tijdschrift voor Theologie.

Op zaterdag 14 december is Rowan Williams te gast in de Ste Gertrudiskathedraal te Utrecht. In de ochtend wordt een masterclass georganiseerd in de Gertrudiskapel en ’s middags volgt een lezing en wordt er aandacht besteed aan de vertaling van het boek ‘Tokens of Trust’, dat is uitgegeven door Berne Media in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De middag wordt besloten met het zingen van de vespers in de kathedraal, waar dr. Williams de preek verzorgt.

Het boek ‘Tekens van Vertrouwen’ is ook verkrijgbaar via onze webshop.
Meer details van het bezoek volgen nog.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 augustus 2013