Inspiratiedag Geloofsopvoeding

De jongerenpastor in samenwerking met de Commissie voor de Cathechese organiseert een ‘Inspiratiedag geloofsopvoeding’ op 6 oktober aanstaande in Amersfoort. 

De ‘Inspiratiedag geloofsopvoeding’ wordt georganiseerd voor ouders, catecheten, kinderkerkleiding en pastores en is bedoeld om met elkaar (en in het geval van de ouders ook nog; samen met hun kinderen) te praten, te werken en inspiratie op te doen voor de geloofsopvoeding van de kinderen.

De dag bestaat uit een theatervoorstelling met daarna diverse werkvormen en uitwisselmomenten en wordt afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan het programma is er in de oud-katholieke kerk in Amersfoort een viering voor jong en oud (aangezien het op een zondag plaatsvindt).

De dag wordt georganiseerd door de jongerenpastor en de catechetencommissie, in samenwerking met jeugdwerkbureau Lava.

Zegt het voort en noteer vast in uw agenda. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0-16 kunnen hun kinderen meenemen. Voor de kleintjes (tot 6) is er opvang geregeld, de kinderen van 6 – 11 en 12 – 16 kunnen meedoen met het programma dat speciaal op hen is aangepast. En komt u vooral ook zelf!

Aanmelden kan via jutta@okkn.nl
Er is een poster in de maak, die een van de volgende weken naar de kerkbesturen wordt verzonden.

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt, mailt u dan gerust.

Met vriendelijke groet,

Jutta Eilander

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 augustus 2013