Vijfendertig Nederlanders naar Assemblee Wereldraad

De Wereldraad van Kerken komt vanaf 30 oktober tot en met 8 november bijeen in Busan in Zuid-Korea voor een zogenaamde assemblee. Vanuit Nederland zal er een delegatie van ruim vijfendertig mensen deelnemen.

De assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad. Tijdens de assemblee komt het integrale beleid van de kerken aan de orde, worden publieke verklaringen uitgebracht en beslist men over de strategie voor de komende acht jaar. De vertegenwoordigers overleggen met partnerorganisaties, die ook bij de assemblee aanwezig zijn. De Wereldraad van Kerken stelt zich als doel de zichtbare eenheid van de kerken te stimuleren. Het thema voor deze tiende assemblee luidt: ‘God van leven, leid ons naar gerechtigheid en vrede’.

Er worden zo’n 4000 bezoekers in Busan verwacht vanuit oecumenische organisaties, belangstellenden en afgevaardigden van lidkerken. De Wereldraad telt zo’n 345 lidkerken, die zo’n 500 miljoen christenen vertegenwoordigen, uit meer dan 110 landen, waaronder orthodoxen, anglicanen, protestanten en verenigde kerken. De Rooms-Katholieke Kerk is niet officieel lid, maar wel een gesprekspartner voor de Wereldraad. Vanuit Nederland zijn lid: de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland en de
Remonstrantse Broederschap.

Onder de titel ‘madang’, het Koreaanse woord voor de binnenplaats van een huis, staan er in Busan vele tientallen werkgroepen op het programma. De thema’s variëren van spirituele thematieken over de doop en over geestelijke liederen tot meer maatschappelijke thema’s over ecologie, economie en vredesvragen in algemene zin en
toegespitst op het Midden-Oosten en Korea. Belangrijke documenten zijn onder meer het rapport ‘The Church’, waarin de kerken hun onderlinge overeenkomsten en verschillen verwoorden en het rapport ‘Together towards Life’, waarin de opstellers de focus laten zien van hedendaagse missiologie.

Tijdens de vorige assemblee, die in Porto Alegre (Brazilië), stonden onder meer vragen centraal van eenheid, katholiciteit, economische rechtvaardigheid, doop en gebed. In Porto Alegre ging men akkoord met het nemen van besluiten niet bij meerderheid van stemmen, maar door middel van consensus.

De eerste assemblee was in 1948 in Amsterdam. Daarna zijn er ontmoetingen geweest in Evanston USA (1954), New Delhi India (1961), Uppsala Zweden (1968), Nairobi Kenia (1975), Vancouver Canada (1983), Canberra Australië (1991), Harare Zimbabwe (1998) en Porto Alegre Brazilië (2006).

Als stemgerechtigde leden vanuit de kerken in Nederland zijn afgevaardigd: Voor de Oud-Katholieke Kerk van Nederland: mgr. Joris Vercammen; voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit: ds. Iris Speckmann; voor de Remonstrantse Broederschap: prof. dr. Christiane Berkvens – Stevelinck; voor de Protestantse Kerk in Nederland
ds. Karin van den Broeke en ds. Klaas van der Kamp.

www.raadvankerken.nl<http://www.raadvankerken.nl>
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 oktober 2013