Aartsbisdom viert patroonsfeest

Op Sint Maarten komt vanouds de geestelijkheid met partners bijeen voor een gezellig samenzijn en daar hoort ook het zingen van de Vespers van deze patroonheilige van het aartsbisdom Utrecht bij.  Sint Maarten van Tours, die zijn mantel deelde met een arme sloeber.
De oproep om mantelzorger te zijn klonk tijdens de vespers in een lied van André F. Troost op de bekende melodie van “Neem mijn leven, laat het Heer’’. Een van de fraaie onderdelen van de viering op de 11e november, net als het galop van het paard, dat weerklonk in het enthousiast meegezongen lied over Sint Maarten uit het oud-katholiek gezangboek.
Na een verstilde opening van de vespers werd Ward Cortvriendt door de bisschop opgenomen in de geestelijkheid van het aartsbisdom nadat hij zijn gelofte bij de priesterwijding opnieuw had bevestigd. Ten teken van de opname werd hem de stola van het bisdom om de schouders gelegd. Een blij moment voor Ward zelf, zijn vrouw en voor de aanwezigen, waaronder de nodige parochianen van Amersfoort en de Statie Twente.
De weer uitstekend verzorgde maaltijd tot slot was geheel op Utrechtse leest geschoeid, met traditionele winterkost en vergeten groenten en met slot een ijsje uit een heuse ijskar.
De maaltijd werd opgeluisterd door verhalen van deken van der Velde en een alternatief lied van bisschop Vercammen zelf.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 november 2013