Nieuw elftal lectoren

Na een cursusperiode van twee jaar werd op zaterdag 21 juni jl. de lectorenopleiding in Amersfoort afgesloten. Na een diepgaande inleiding in oud-katholieke spiritualiteit, bijbelstudie, kerkgeschiedenis, e.d. en trainingen in het maken en houden van voorbeden, is een elftal aspirant lectoren gereed om in de verschillende parochies ingezet te worden in de liturgie en aanvullende diensten. 
De cursisten ontvingen na afloop een certificaat uit handen van de stuurgroep lectoren en het is nu aan de kerkbesturen om de bisschoppen te verzoeken de lectoren ook daadwerkelijk te benoemen.
Een gelukwens aan de cursisten met de afronding van de studie.


Foto’s: (Münch) boven: de groep en cursusleiding
onder: de ontspanning na afloop
Amersfoort, 30 juni 2014