Actie tegen mensenhandel maakt illegalen bang

Oud-Katholieke bisschop stuurt bemoedigingsbrief naar parochianen

Niet iedereen zal er wat van hebben gemerkt, maar de afgelopen twee weken was er een politieactie, gericht op het in kaart brengen van illegale migratie en het opsporen van mensenhandel. De actie droeg de naam ‘Mos Maiorum’ wat ‘de zede van de voorvaderen’ betekent. Het verband van die naam met immigratie is niet helemaal duidelijk.

Europese landen werkten samen tijdens de actie, die liep van 13 tot 26 oktober, door op stations, in treinen en op de snelweg extra te controleren.

Mensenhandel bestrijden is een goede zaak, zou je zeggen. Maar de koepelorganisatie van migrantenkerken SKIN zond vorige week een bezorgde brief rond van Dick Schoon, de Oud-Katholieke bisschop van Haarlem.

De brief van Schoon was op één van zijn eigen parochies gericht, vertelt hij. “Als bisschop houd ik zicht op een Filipijnse parochie die in Nederland erkend wordt door de Oud-Katholieke Kerk. Zij kerken één keer in de maand in ons kerkgebouw hier in Amsterdam. Ik hoorde dat deze politieactie van twee weken, voor angst en paniek zorgde onder de kerkgangers. Daar wilde ik als bisschop op reageren en dat heb ik gedaan in mijn brief.” ……

Het vervolg van dit artikel dat werd gepubliceerd in het Christelijk Weekblad, vindt u hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 31 oktober 2014