Geloof als inspiratie – 2015

Perspectieven op geloven met hoofd, hart en handen in de Oud-Katholieke Kerk

Graag maken wij u nogmaals attent op een serie bijzondere lezingen. 

Een heel aantal hebben imiddels plaatsgevonden en zijn enthousiast ontvangen.

De lezingen die nog plaats gaan vinden ziet u hieronder weergegeven.

 

2 maart (Haarlem) en 5 maart (Utrecht): dr. Mattijs Ploeger (waarnemend docent liturgie):

Tussen gebondenheid en vrijheid.

Op zoek naar uitgangspunten voor Oud-Katholieke liturgieherziening.

 

9 (Utrecht) en 13 (Haarlem) april 2015: prof. dr. Jan Hallebeek:

Recht om recht te doen: kerkelijk recht als navolging van Christus.

Over inhoud, functie en uitdaging van het recht in de kerk.

 

De lezingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de kathedrale kerken van St. Gertrudis, Willemsplantsoen 3, Utrecht en van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 76, Haarlem(TOEGANG VRIJ) 

Organisatie: Oud-Katholieke Parochies Utrecht en Haarlem, Oud-Katholiek Seminarie verbonden aan de Universiteit Utrecht.

 

Zie: www.utrecht.okkn.nl of www.haarlem.okkn.nl