Symposium “Toekomst voor geloof en kerk in de 21e eeuw”

Hilversum – In de Oud-Katholieke Sint Vituskerk aan het Melkpad wordt woensdag 21 januari een avondsymposium over de toekomst van geloof en kerk gehouden.

Wilt u meedenken en meepraten? U bent van harte welkom. 

Het symposium wordt gehouden midden in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. In Nederland en heel West-Europa zijn in de 20e eeuw niet alleen de christelijke kerken, maar ook het christelijk geloof zelf vanuit het centrum van de samenleving naar de rand verdrongen. Minder mensen voelen zich door het christelijk geloof aangesproken en de uiterlijke verschijningsvorm daarvan is in veel gebieden aan het verdampen. Hoe zal de toekomst van geloof en kerk in de 21e eeuw er uit zien?

In deze Week van Gebed bezinnen christenen zich op hun gezamenlijke roeping om in woord en daad ook in de 21e eeuw getuigenis te geven van het evangelie van Jezus Christus. En daarom is het juist in deze week goed om ons als christenen van diverse tradities gezamenlijk daarop te bezinnen.

De Oud-Katholieke parochie van Sint Vitus aan het Melkpad in Hilversum vierde eind vorig jaar het 125-jarig jubileum van zijn kerkgebouw. Als afsluiting van de diverse feestactiviteiten wil de parochie aan de medechristenen in Hilversum en omgeving dit symposium aanbieden. 

Onder de titel ‘Toekomst voor geloof en kerk in de 21e eeuw’ zullen inleiders, genodigden en belangstellenden met elkaar spreken en van gedachten wisselen over dit thema.

De avond zal worden ingeleid door een drietal sprekers met een verschillende kerkelijke achtergrond die hun gedachten hierover met ons willen delen: ds. Klaas van der Kamp. algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland; Anton de Wit, (rooms-katholiek) religiejournalist en schrijver en dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholie Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

De avond zal worden geleid door Elsbeth Gruteke, bekend van het EO actualiteiten-programma ‘Dit is de dag’ op Radio 1.

Onder de genodigden zijn de pastores en verantwoordelijke personen van kerken met elkaar verbonden in de Hilversumse Raad van Kerken, maar ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties in de gemeente Hilversum. Maar iedere parochiaan, gemeentelid of belangstellende, ook van buiten Hilversum, is van harte welkom om deze avond mee te maken en in de gedachtewisseling te delen.

Het symposium zal worden gehouden in de Oud-Katholieke parochiekerk van Sint-Vitus aan het Melkpad (no. 12). Het programma begint om 20.00 uur en na afloop (22.00 uur) kan er worden nagepraat. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2015