Koninklijk onderscheiden….

Afgelopen vrijdag 24 april 2015 heeft mevrouw Mannie van Ditmarsch-van ’t Wel uit handen van de burgemeester van Veenendaal de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen. 

De uitreiking vondt plaats in Theater ‘de Lampegiet’. Het theater was helemaal volgelopen voor de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koningsdag 2015. Het waren er 18 in getal voor de gemeente Veenendaal. Alle decorandi waren met een of andere list het theater in ‘gelokt’. De burgemeester had er duidelijk plezier in deze list telkens te noemen bij het begin van het kleine toespraakje dat hij voor ieder van hen klaar had.

Het hele gezin Van Ditmarsch, kinderen en kleinkinderen, was aanwezig. Terecht trots op hun moeder en grootmoeder genoten ze duidelijk van de smoes die ze samen hadden bedacht en waar hun ouders zo spontaan in waren gelopen. Ze waren immers met zijn allen uitgenodigd op een VIP-feestje van het werk van een van de schoonzonen. Een VIP-feestje werd het natuurlijk wel en nog wel om te vieren hoe Mannie Van Ditmarsch zich haar leven lang heeft ingezet, als een echte diaken… 

Uit de aanbevelingsbrief van de OKKN:

“Meer dan 20 jaar is mevrouw Van Ditmarsch lid/secretaris geweest van het bestuur van het Diaconaal Bureau van de
Oud-Katholieke Kerk van Nederland en van de Oud-Katholieke Stichting Internationaal Oecumenisch Hulpwerk (SIOH). Zij is jarenlang de ziel en drijvende kracht geweest met oog voor haar naasten dichtbij en ver weg. Zij heeft door haar vasthoudende karakter, werklust en jarenlange trouwe inzet heel veel betekend voor het diaconaat en daarmee voor de kerk.

Als pastoorsvrouw in de parochies Egmond, Hilversum en Utrecht heeft zij vele jaren gastvrijheid geboden door het ontvangen van gasten, het verzorgen van vergadering & lunches en het leiding geven aan de bloemengroep. Bovendien heeft zij de parochie Utrecht vertegenwoordigd bij de daklozenopvang in Utrecht.”

Om de bijzondere bijdrage van de partners van de pastoors aan de kerk te beklemtonen en er de nodige waardering voor uit te drukken is de aartsbisschop persoonlijk aanwezig geweest bij de uitreiking. 


Ook in de parochie Egmond heeft een zeer gewaardeerd vrijwilliger, de heer Jaap Dekker, de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen. Op de website van de parochie Egmond leest u er meer over.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 april 2015