OKKN Beleidsdag 2015

In conferentieoord Mennorode kwam dit weekend een vertegenwoordiging van de Oud-Katholieke kerk bijeen om te praten over nieuw beleid om te komen tot de concrete opzet van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.

Na een hartelijk welkom van deken Van der Velde, inspirende woorden van de bisschop van Haarlem en een heldere introductie van dagvoorzitter Elsbeth Gruteke, ging de groep in 5 werkgroepen uiteen. Iedere werkgroep met zijn eigen beleidsterrein en de opdracht om te komen tot een concreet plan dat zaterdagmiddag in een ‘elevator pitch’ aan de totale groep ‘verkocht’ mocht worden.

Het werden inspirerende gesprekken in een zeer goede onderlinge sfeer. 

Tijdens de plenaire bijeenkomst op zaterdagmiddag waren naast alle deelnemers 2 tekenaressen aanwezig. Zij hebben vastgelegd wat hen in de gesprekken het meest opviel. Het is een mooie visuele weergave van de middag geworden. Een middag die zich kenmerkte door sterke ‘pitches’, verhelderende discussies, pittige statements en inspirerende plannen.

De basis voor het beleidsplan is gelegd en aan het Collegiaal Bestuur meegegeven. Naar verwachting zal de definitieve uitwerking rond de zomer gereed zijn.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bestuur, 26 april 2015