Diakenwijding Helen Gaasbeek

Met het evangelieboek omhoog geheven liep diaken Helen vanaf de altaarruimte, waar zij van aartsbisschop Vercammen de diakenwijding had ontvangen, naar het midden van de kerk om daar woorden uit het evangelie volgens Marcus te lezen:

Op diezelfde dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot hen: Laten we oversteken…

De pontificale eucharistieviering op zondag 21 juni was feestelijk; in aankleding onder andere door een bloemschikking op het altaar vol symboliek, feestelijk in de ceremonie, feestelijk in de muziek en liederen, in de aanwezigheid van velen en natuurlijk feestelijk omdat iemand zich geroepen weet en het verlangen heeft de dienst van diaken te vervullen.

In zijn preek sprak de aartsbisschop onder andere over het onverdiende lijden van Job (de eerste lezing) en angsten die kunnen opspelen. En over hoe het verhaal van Job niet uitmondde in een terechtwijzing, maar in vertrouwen. Over vrij mens zijn met kritische vragen, levens- en geloofskunst.  Een diaken is een ambassadeur van de boodschap dat de mens God aan het hart gaat, wat die mens ook meemaakt. Een diaken is iemand die geeft èn weet terug te ontvangen. Wederkerigheid. 

In het slotlied (OKG 673) klonk de regel: ‘Maak ons hart aan liefde rijk, geef dat uit ons werken blijk’ hoe wij door u leven.‘ Woorden, liederen en gebeden die Helen omringen in haar nieuwe taak. De kinderen van de kinderkerk die na hun eigen viering weer terugkeerden in de ‘grote’ kerk, hadden voor Helen een cadeautje meegenomen, een kubus met aan de zes kanten tekeningen en zinnen uit de drie schriftlezingen van die dag. Daaronder uit de brievenlezing: ‘ … ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.’

Komende zondag 28 juni zal diaken Helen de preek verzorgen.

Voor een uitgebreid fotoverslag verwijzen wij u graag naar de website van de parochie Hilversum.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 juni 2015